Activity Feed
Find Random Story
Followers 
(1)
  Zopler
NOEMYP

Reputation: Beginner
מעשה בחבורת סטודנטים שהחליטו ללמוד במגמת תקשוב ולמידה
 a while ago
".... מעשה שהיה כך היה"
 a while ago
"בחודש אוקטובר של שנת 2013 התכנסה חבורת סטודנטים ללמוד במגמת תקשוב ולמידה אשר במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.
בהמשך נספר את קורותיהם במהלך הלימודים, קשייהם, הצלחותיהם, ובעיקר תובנות שלהם מהלימודים"
עשרים דרכים להיות מאושר
 a while ago
"בעבר חשבו שכדי להיות מאושר עליך להתחתן, ללדת ילדים ולמות בזקנה עם אשתך, זה היה סוד האושר.
היום אנשים יודעים שישנן דרכים נוספות להיות מאושר.
כיתבו מהן הדרכים שלדעתכם הופכות את האדם למאושר"