Activity Feed
Find Random Story
Following 
(1)
  Zopler
אור מור

Reputation: Neutral
היה או לא היה?
 a while ago
"במשך זמן מה ארחו אותן ההורים של הבעל. התנאים היו קשים, האשה הרגישה בלתי רצויה, והאשימה את הבת - זויה, שבגללה אינה יכולה למצוא לעצמה חתן אחר, למרות היותה יפה ומושכת. לאחר זמן, ובלחץ המשפחה והתנאים הסכימה להתחתן עם האח של בעלה.
החיים היו קשים, התנאים היו קשים, ומתוך המרירות של חייה, טרחה להאשים את בתה בכל דבר.
ולאחר שנולד בנם ראום, חלה הבעל ומת. והאשה נשארה עם שני ילדים, ולבדה."
 a while ago
"הילדה נצמדה לצוואר אמה כאשר רצו שתיהן אל הסוס המתקרב. אבא הגיע הביתה , לחשה בשמחה האם, אבל כשהגיעו לסוס, גילו שהגבר הקשור לאוכף נרצח. לאחר חיפוש קצר התברר שכל הסחורה, הכוללת אבנים וזהב, נעלמה. האם והבת נשארו בחוסר כל, ללא תקווה ובלי כיוון.
"