Activity Feed
Find Random Story
WORD COUNT : 
  Zopler
הגנבה הגדולה
Started by
Be the first to vote!
Share This Story
Short URL:
- a while ago
היה זה יום בהיר אחד, ישבנו כולנו על ספסל בגינה.
- a while ago
וראיתי איש חשוד
- a while ago
שהלך ברחוב מאוד נבהלתי כי הוא השאיר את התיק שלו על הרצפה והייתי בתוך שיש שם פצצת עשן שלא יראו אותו גונב דברים אז ברחתי ו
- a while ago
התקשרתי למשטרה
- a while ago
והמשטרה הגיע
- a while ago
ואז המשטרה באה אבל לא ראו את האיש פחדתי
- a while ago
וברחתי
- a while ago
וכל הלילה חשבתי לעצמי מה אעשה תצילו אותי אני מת מפחד
- a while ago
הלכתי למשטרה לברר אם הם תפסו אותו
- a while ago
והם אמרו שכן
- a while ago
ואז שמעתי רעש מהחלון שלי וראיתי את אותו האיש מנסה לגנוב דברים מביתנו אז מהר עשיתי את עצמי ישן עד למחרת
- a while ago
ואמרתי למשטרה שהוא ניסה אתמול בלילה לפרוץ אלינו הביתה
- a while ago
והם אמרו שכבר לא אכפת להם התעצבנתי וצרחתי עליהם אבל לא היה להם אכפת
- a while ago
ואז תפסתי אותו בעצמי ונתתי לו מחבט בראש
- a while ago
ואז לא היה לי מה לעשות כתבתי מכתב ובו היהרשום אני עומד למות איש פדופיל רודף אחרי עם סכין אז לא משנה מה קורה לי על תחפשו אחרי
- a while ago
ועשיתי טעות חיפשתי אותו והוא דקר אותי
- a while ago
ולקחו אותי למיון ושאלו אותי למה נתת לו מחבט בראש
- a while ago
וגילו שיש לי חור בקיבה ושאני עומד למות
Login or Join to continue the story.