Activity Feed
Find Random Story
WORD COUNT : 
  Zopler
Started by
1 Likes, 0 Dislikes
Share This Story
Short URL:
- a while ago
.... מעשה שהיה כך היה
- a while ago
בחודש אוקטובר של שנת 2013 התכנסה חבורת סטודנטים ללמוד במגמת תקשוב ולמידה אשר במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.
בהמשך נספר את קורותיהם במהלך הלימודים, קשייהם, הצלחותיהם, ובעיקר תובנות שלהם מהלימודים
- a while ago
הסטודנטים הגיעו מכל רחבי הארץ, מבוגרים וצעירים, גברים ונשים, מורים, אנשי היי-טק, שוטרים... כולם בעלי נסיון מקצועי עשיר ומוטיבציה ללמוד.
- a while ago
קבוצת הסטודנטים התגבשה והפכה ממש כמו למשפחה ,בעזרת המרצים האדיבים את הקורסים בהצלחה עוברים.
- a while ago
בוקר אחד בעוד הסטודנטים מתכוננים לתחילתו של עוד יום לימודים, ממש בתחילתו של השיעור הראשון.נכנסה ד"ר גילה קורץ ובקשה מכולם: "שבו בבקשה, יש לי הודעה חשובה מאוד. תאמינו לי מעכשיו חייכם ישתנו".
- a while ago
ישבנו המומים מעט, אך ידענו שכל משימה שנקבל נעמוד בה בכבוד. דבר אחד לא ידענו איך חיינו ישתנו.
- a while ago
לאט לאט אחרי שהסמסטר הלך והתקדם, הבנו עד כמה גילה צדקה.
החכמנו רבות וקיבלנו כלים רבים שעזרו לנו להתמודד .
Login or Join to continue the story.